Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Igor Juckiewicz radca prawy Toruń

Mój wniosek o upadłość konsumencką został oddalony, czy będę mógł złożyć wniosek po wejściu w życie nowelizacji Prawa upadłościowego z dnia 30 sierpnia 2019 r.

wniosek o upadłość konsumencką

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw zmienia przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W mojej ocenie ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości złożony po wejściu w życie nowelizacji należy traktować jako nową sprawę, co oznacza, że będzie możliwe ogłoszenie upadłości według nowych przepisów, jeśli Twój wniosek został oddalony pod rządami starych przepisów np. z uwagi na rażące niedbalstwo w powstaniu stanu niewypłacalności albo z powodu prowadzenia w przeszłości działalności gospodarczej i niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca.

Należy jednak pamiętać, że uwzględnienie wniosku o upadłość nie jest równoznaczne z umorzeniem zobowiązań. Według przepisów, które wejdą w życie w dniu 24 marca 2020 r., Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

  1. upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
  2. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań – chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Podsumowując, ponowny wniosek o upadłość będzie dopuszczalny. Przy decyzji o złożeniu wniosku duże znaczenie będzie miała przyczyna oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli wniosek został oddalony, ponieważ Sąd stwierdził, ze dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień z winy umyślnej, Sąd uwzględni wniosek o ogłoszenie upadłość, ale nie umorzy zobowiązań. Jeśli przyczyną oddalenia wniosku było rażące niedbalstwo, trzeba liczyć się z tym, że plan spłaty zostanie ustalony aż na okres 7 lat.

Powrót do strony głównej